Reviziona barijatrijska hirurgija

U užem smislu svaka operacija u cilju smanjenja telesne težine posle već jedne takve operacije – predstavlja revizionu barijatrijsku hirurgiju.

Najčešći razlozi za novu operaciju jesu ponovno zadobijanje telesne težine, ili problemi sa digestivnim sistemom (prisustvo pojačane kiseline u jednjaku, „uvrnutost“ ostaka želuca, stenoze i otežanog prolaska hrane kroz digestivnu cev usled različitih razloga itd). Sa hirurške strane mora se uspostaviti precizan razlog nastanka razloga koji vodi do nove operacije.

Ove pojave (rane i kasne komplikacije) mogu biti vezane za pacijenta ili hirurga. Najčešći razlog za zadobijanje ponovne težine nakon operacije jeste promena dijeteskog režima od strane pacijenta i prekomerno uzimanje slatke hrane i alkohola mesecima posle prve operacije. Medjutim, ukoliko je hirurški ostavljen veći želudac, te pacijent može spontano da uzima veću količinu hrane i tada dolazi do ponovnog zadobijanja telesne težine.

U svakom slučaju, psihološko testiranje i pomoć u proceni ličnosti pacijenta za novu operaciju je neophodna.

Ove, ponovljene operacije su izuzetno teške zbog velikog broja priraslica u gornjem abdomenu koje sprečavaju odgovarajuću mobilizaciju organa i novu operaciju na želucu, dvanaestopalačnom crevu ili vijugama tankog creva. Posebno su teške priraslice izmedju jetre i želuca. Zbog tih činjenica revizione barijatrijske operacije su vezane za veći procenat komplikacija i produženi ostanak u bolnici.

Osim tehničkih problema i dugotrajnosti operacije, od velikog značaja je i ukupno sagledavanje – koju operaciju uraditi. Za pravilan izbor nove operacije potrebni su podaci o trenutnom stanju i odnosu organa u gornjem abdomenu i treba obavezno preduzeti čitav niz dijagnostičkih postupaka (CT i CT volumetrija, ezofagogastroskopija i RTG pasaža creva).

Ne retko, nije moguće laparoskopski izvesti operaciju, pa je potrebno „otvaranje“ trbuha, odnosno laparotomija. U jako razvijenim zemljama danas se reviziona barijatrijska hirurgija često radi pomoću hirurškog robota.

Hirurg i pacijent moraju zajednički da donesu odluku koju operaciju izvršiti. Ovo zavisi od spretnosti hirurga, ali i spremnosti pacijenta da sarađuje u postoperativnom toku i budućem životu.

U širem smislu, svaka barijatrijska operacija, koja se izvodi na abdomenu na kome je već ranije izvršena bilo koja druga operacija (operacija žučne kesice, hernije, želuca, traume i splenektomije i drugo) – jeste komplikovana za izvodjenje upravo zbog postojanja obimnih priraslica. Hirurg će u svakom slučaju pokušati da uradi barijatrijsku operaciju laparoskopskim putem, ali ne retko to nije moguće i pored ogromnog truda, te je neophodna laparotomija.

Kontaktirajte nas