Mini-želudačni bajpas

Mini-želudačni bajpas je efikasan i dobro uspostavljen postupak koji kombinuje neka svojstva želudačnog bajpasa i gastrične rukavne resekcije. Gornji deo želuca podeljen je u cev, sličnu gornjim trima četvrtinama rukava, a zatim spojen sa petljom creva.

Mini-želučani bajpas se može koristiti kao primarni postupak mršavljenja. Takođe se može koristiti kod pacijenata koji su prethodno imali operaciju vezivanja želuca ili rukavne resekcije, ali nisu uspeli sa gubitkom težine ili koji su imali komplikacije i odlučili su se za reviziju operacije.

Nije idealno pogodan za pacijente sa simptomima refluksne bolesti (teška gorušica kojoj su potrebni lekovi).

U ovoj operaciji vrh želuca spaja se tako da se formira tanka cevčica (veličine 30 ml do 50 ml). Tanka cev postaje novi, manji želudac i potpuno je odvojen od ostatka želuca. Ovaj stomak se zatim prišije na petlju tankog creva, zaobilazeći prvi deo creva koji se naziva duodenum i približno 150–200 cm creva. Ostatak želuca i gornji deo tankog creva ostaje u telu, ali se više ne koristi za varenje hrane.

Kontaktirajte nas