Kako do operacije?

Najpre je potrebno uspostaviti telefonski kontakt (standardna mobilna telefonija, Viber, Whats app, FB Messenger) i u zavisnosti od izbora dogovoriti KONSULTACIJU sa dr Ilićem.

Na konsultativnom pregledu (Novi Sad, Beograd, Podgorica) treba poneti eventualno postojeću medicinsku dokumentaciju o ranijim oboljenjima.

Biće obavljen razgovor (anamnestički podaci), merenje telesne težine, visine i drugih antropometrijskih mera, utvrdiće se indeks telesne mase (BMI), a hirurg će objasniti potrebu, izbor i vrstu operativnog zahvata koji se planira. Tada treba postaviti sva pitanja o budućem lečenju i razjasniti eventualne nedoumice o rezultatima operacije, preoperativnoj pripremi, neposrednom postopertivnom toku, kao i životu posle operacije.

U slučaju da se pacijent odluči za operativni zahvat biće određeni orjentacioni datumi operacije, kao i kontakti nadležnih osoba za prijem u bolnicu.

Preoperativna priprema podrazumeva čitav niz laboratorijskih nalaza i konsultacije drugih specijalista, a prema zdravstvenom stanju pacijenta, sve u cilju bezbedne operacije i preveniranja eventualnih komplikacija.

U preoperativnoj pripremi biće izvršena analiza telesnog sastava, odnos vode, mišića i masne mase i to u svakom ekstremitetu pojedinačno, kao i trupu. Ovo je od značaja za kasniji proces praćena gubitka telesne težine i usmeravanja treninga na pojedine delove organizma.

Na dan operacije, hirurg će još jednom obići pacijenta i utvrditi da je preduzeto sve što je neophodno da se izvrši OPERACIJA. Pacijent potpisuje saglasnost za operaciju i opštu anesteziju a prema neophodnim zdravstvenim propisima i zakonu (pristanak na operaciju).

U postopertivnom toku, koji je najdelikatniji deo hirurškog lečenja, pacijent može da očekuje umerene bolove u gornjem abdomenu, koji mogu biti praćeni mučninom i povraćanjem, a medicinski tim će preduzeti sve neophodne mere u medikamentoznoj korekciji pratećih postoperativnih pojava, koje su uobičajane. Prvog postoperativnog dana, nakon isteka i neutralizacije lekova dobijenih u opštoj anesteziji, pacijent se podiže na noge da prošeta, kao što počinje da uzima male gutljaje tečnosti, najčešće vode ili hladnog čaja.

U toku prvog postoperativnog dana pacijent i dalje dobija preko vene infuzione rastvore i lekove.

Drugog postoperativnog dana se odstranjuju drenovi (plastične cevi koje se postavljaju u abdomen nakon operacije), izvlače se venske kanile, previjaju mesta trokara, a pacijent otpušta iz bolnice, ukoliko se oseća dobro.

Hirurg, odnosno ordinirajući lekar, proceniće potrebu da pacijent ostane duže u bolnici.

Na otpustu, pacijent dobija otpusno pismo, kao i preporučenu postoperativnu dijetu, koje treba da se pridržava (preporučena postoperativna dijeta).

Svi pacijenti treba da obezbede i sami sebi daju antikoagulantni lek (Fraxiparin, Klexan, Heparin) u propisanoj dozi – mesec dana svaki dan posle operacije. Ovaj lek se daje u cilju prevencije tromboembolijskih komplikacija.

Uz taj lek TRI MESECA svi pacijenti dobijaju inhibitore protinske pumpe u cilju redukcije želudačne kiseline.

U otpusnom pismu biće napisano, kada treba da se javi na kontrolni hirurški pregled unutar desetak dana od operacije. Takodje, u svakom otpusnom pismu nalazi se TELEFONSKI KONTAKT HIRURGA, u slučaju da postoji potreba za njim.

Pacijent obično nije sposoban da upravlja automobilom, ali je sposoban za transport (avion, automobil) uz pravilnu hidraciju.

Prof. dr Miroslav Ilić po pravilu viđa svoje pacijente od 7-12 postoperativnog dana radi hirurške kontrole i eventualnog vadjenja konaca.

Redovne kontrole rade se na mesec dana posle operacije, nakon dva meseca od operacije, nakon šest meseci i nakon godinu dana. Sve kontrole treba potvrditi telefonski.