Koliko košta barijatrijska operacija?

Barijatrijska ili metabolička hirurgija, odnosno hirurgija gojaznosti je laparoskopska abdominalna procedura koja se radi u opštoj anesteziji i traje od jednog sata do više časova, ukoliko je procedura kompleksna.

Operacija podrazumeva rad čitavog hirurškog tima: anesteziologa, anestetičara, najmanje dva hirurga, dve instrumentarke i u postoperativnoj nezi više medicinskih sestara i lekara specijalista.

Koristi se najsavremenija laparoskopska oprema i lekovi.

Osim specijalističkog znanja i iskustva celog operativnog tima, za manipulaciju unutrašnjim organima, kao i resekciju, koriste se instrumenti za jednokratnu upotrebu - automatski šivači (“stepleri”) čija je cena veoma skupa i dostupni su samo registrovanim bolnicama. Prema cenama koje su određene u našem regionu, prosečna cena koštanja ovih jednokratnih instrumenata po jednoj operaciji iznosi od 2500 do 3000 evra.

Naš paket cena za pojedine operacije uključuje:

  • Preoperativne analize i konsultacije specijalista zbog utvrdjivanja stanja zdravlja pacijenta koji treba da se operiše i procenu rizika po orgnskim sistemima (pluća, srce, stanje krvnih sudova);
  • Izvođenje hirurške intervencije;
  • Postoperativnu negu u trajanju dva dana posle operacije;
  • Administraciju (vođenje dokumentacije i njeno čuvanje, otpusno pismo);
  • Prvu postoperativnu konsultaciju i vađenje konaca.
  • Permanentnu telefonsku dostupnost hirurškog tima za pojedina pitanja.

Osnovne cene

    Popunite obrazac da biste saznali da li ste kandidat za bariatrijsku hirurgiju